Nacionalna služba za zapošljavanje Novi Sad, u saradnji sa računarskom gimnazijom SMART, uz "nemilosrdnu" pomoć prof. Dragana Varagića i gđice. Jasne Kamatović,  organizovala je obuku za elektronsko poslovanje za nezaposlene, tokom avgusta ove godine.

Intenzivna obuka, svakog radnog dana od 08.30 do 15.30 za 20 polaznika, protekla je rekla bih, u nesvakidašnjoj ali radnoj atmosferi. Kada biste znali koliko smo naučili za samo tri nedelje, svi biste došli da učite a poslodavci bi se sjatili u dvorište Smarta da nam odmah ponude ugovore na "neodređeno" ili bar neodređene ugovore. Mi bismo bili zadovoljni samo sa ugovorima! Pošto smo sada naučili da se ispromovišemo online, to ćemo sami a Nacionalna služba će se potruditi da nas ispromoviše offline, nadamo se mi!

Svim polaznicima želim da u što skorije vreme počnu da rade, školi Smart da nastave u svom stilu a predavačima,u narednim obukama, dobre đake. Do blogovanja!