UNIVERZITET ZA NEZAPOSLENE
Istureno virtuelno odelenje
Trg izgubljenih u vremenu br.1
 Naš Grad
Obaveštavamo sve zainteresovane, svesne i samosvesne da će naš univerzitet raspisati konkurs za polaganje prijemnog ispita za upis u gore pomenuto odelenje, na stručno usavršavanje, već početkom proleća sledeće svetlosne godine. Molimo vas da pribavite sve potrebne dokumente i već sad uplatite polovinu 7-ce na LOTOu, ako je primate, kako biste blagovremeno konkurisali. 
Dokumente možete predati i na našoj drugoj adresi, Bulevaru tehnološki zaostalih bb, suteren-kancelarija br.13 do sutra u 11.55 
Svi kandidati koji se jave u navedenom roku, stiču pravo na polaganje prijemnog ispita i overenu diplomu, bez obzira da li će pohađati nastavu i polagati ispite. Stečeno zvanje-Diplomirani nezaposleni, veoma je traženo zanimanje u našem okruženju, te će vam pronalaženje posla biti olakšano sticanjem pomenutog zvanja ali i znanja.  
  Srećno
U Našem Gradu,
virtuelne 2010.god. InnocentSmile Šala, naravno!