Ako nisu objavili kao da nije ni bilo! Zašto su objavili-to je ključno pitanje!  (Dalje)

       Koliko god se trudili da umanjimo uticaj medija na svakodnevni život nas i naše dece, ne smemo da se zavaravamo da smo uspešni u tome. Od trenutka kada otvorimo oči sretnemo se sa bar jednim od medija:novine, radio, televizija,internet... Neizbežni su! Potrebni, korisni, zanimljivi ili nešto drugo, danas se tako obaveštavamo, zabavljamo, obrazujemo, poslujemo. Utiču na kulturu, interesovanja,lični sistem vrednosti kod odraslih a kod dece bukvalno grade pogled na svet.