Dakle, treći deo blogerskog rečnika je zajednički projekat polaznika intenzivne obuke za elektronsko poslovanje i čini jedinstvenu celinu sa prethodna dva dela. Možemo slobodno reći da Blog, kao fenomen, od sada ima i svoj jezik. Pošto metodologiju već ima, ovom prilikom ćemo ga proglasiti naukom. Odmah ćemo podneti zahtev za zaštitu autorskih prava ali ćemo svima dozvoliti da ga koriste, prepisuju i šire dalje glas o njemu.

 • Blogomdan-rođen za blogovanje;
 • Blogoholičar-osoba koja uživa u blogovanju;
 • Blogožder-gutač postova na svim mogućim blogovima;
 • Bloguške-stanje izazvano virusom,manifestuje se tako što bloger ne može da se odvoji od svog i tuđih blogova. Ovo stanje se javlja najčešće noću ili u toku radnog vremena;
 • Blogain-virus koji izaziva bloguške, aktivira se od prekomernog blogovanja, za sada nema leka;
 • Blogijada i Blogiseja- blogovi dugačkog sadržaja;
 • Blogiku poezija-kratka blogerska pesma;
 • Blogoučenije-kratka blogogorična priča koja se završava blogopoukom;
 • Blogznalica-koji zna sve o blogu;
 • Blogomen-blogov superheroj koji, kada krstari blogovima, izvikuje:"Sto mu blogova!"
 • B(r)log-to je blog-svaštara koji se neredovno provetrava;
 • golb-čitanje bloga naopako.
Imamo za sada, jednu blogersku psovku na kojoj je insistirala naša lektorka lično:"Bloga mu njegovog!" Dođite nam u goste češće, sada znate gde ste dobro došli!